Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Ontwerp Nota bodembeheer

Publicatiedatum:
donderdag 29 oktober 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie Overige overheidsinformatieGemeente Altena - Ontwerp Nota bodembeheer

Het college maakt bekend dat het volgende ontwerp Nota bodembeheer ter inzage ligt. Het gaat om:

 

 • 1.

  Nota Bodembeheer gemeente Altena (projectnummer 0464075.100 definitief revisie 00 20 oktober 2020)

 • 2.

  Actualisatie bodemkwaliteitskaart Regio Midden- en West Brabant (projectnummer 0412608.00 definitief revisie 00 22 december 2017)

Wij maken dit bekend op grond van artikel 49 Besluit bodemkwaliteit.

De plannen liggen ter inzage vanaf donderdag 29 oktober tot en met woensdag 9 december 2020.

U kunt de documenten bekijken tot en met 9 december 2020

Dat kan op 2 manieren:

 • 1.

  U maakt een afspraak om de documenten te bekijken op het gemeentehuis, Sportlaan 170 in Almkerk. U kunt een afspraak maken via 0183 – 51 61 00.

 • 2.

  U stuurt een mail naar mevrouw T. Dekker t.dekker@gemeentealtena.nl en u ontvangt de documenten digitaal.

U kunt tot en met 9 december 2020 ook uw zienswijze geven

Dat kan op 2 manieren:

 • 1.

  U stuurt een brief met uw zienswijze naar de gemeenteraad: Postbus 5, 4286 ZG Almkerk.

 • 2.

  U geeft uw zienswijze aan in een gesprek binnen de zienswijze termijn. U belt hiervoor met mevrouw T. Dekker via 0183 – 51 67 69.