Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied: herziening Provincialeweg Noord 44 Almkerk”

Publicatiedatum:
donderdag 29 oktober 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk Ruimtelijke plannen en omgevingsdocumentenGemeente Altena - Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied: herziening Provincialeweg Noord 44 Almkerk”

De burgemeester en wethouders van de gemeente Altena maken bekend dat:

 

 • 1.

  Zij op 8 september 2020 het besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai hebben vastgesteld op grond van artikel 82 en volgende van de Wet Geluidhinder, in het kader van het bestemmingsplan “Buitengebied: herziening Provincialeweg Noord 44 Almkerk”. De hogere grenswaarde zijn 57 dB voor de zuidwest gevel, 52 dB voor de zuidoost gevel en 51 dB voor de noordwest gevel.

 • 2.

  De gemeenteraad op 17 september 2019 hetbestemmingsplan “Buitengebied: herziening Provincialeweg Noord 44 Almkerk” (NL.IMRO.1959.BuiBP049PWN44-VG01) heeft vastgesteld. Het plan maakt het mogelijk dat de huidige woning wordt gesloopt en herbouwd wordt op een afwijkende locatie op het perceel Provincialeweg Noord 44 in Almkerk.

Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

 

Bij de vaststelling is de volgende wijziging aangebracht:

Nr.

1

Artikel 4.2.2d uit de regels wordt gewijzigd, zodat er geen verplichte kaprichting is opgenomen in het bestemmingplan. De nieuwe regel luidt: “het hoofdgebouw dient te worden uitgevoerd met een kap, voor aangebouwde bijgebouwen geldt deze voorwaarde niet”

Crisis- en herstelwet

Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

U kunt het besluit hogere grenswaarden en het vastgestelde bestemmingsplan bekijken tot en met 10 december 2020

Het besluit hogere grenswaarden en het bestemmingsplan liggen ter inzage van donderdag 29 oktober 2020 tot en met donderdag 10 december 2020. U kunt de stukken op 2 manieren bekijken:

 • 1.

  U bekijkt het bestemmingsplan digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 • 2.

  U maakt een afspraak om het bestemmingsplan te bekijken op het gemeentehuis, Sportlaan 170 in Almkerk. U kunt een afspraak maken via 0183 – 51 61 00.

U kunt in beroep gaan als u belanghebbende bent

U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie. U kunt alleen in beroep gaan:

 • 1.

  als u het niet eens bent met een wijziging die bij de vaststelling is aangebracht; of

 • 2.

  als u op tijd uw zienswijze heeft gegeven bij de gemeenteraad; of

 • 3.

  als u kunt bewijzen dat u niet in staat was om uw zienswijze op tijd te geven bij de gemeenteraad.

U kunt tot en met donderdag 10 december 2020 in beroep gaan

U gaat in beroep door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u in beroep gaat bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Raad van State in Den Haag

Het besluit tot vaststelling treedt de dag, na afloop van de beroepstermijn, in werking. Ons besluit blijft dus geldig totdat de rechter heeft besloten over uw beroep. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit moet dan wel binnen de beroepstermijn. Voor het vragen van een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.