Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit Wielstraat 19a Veen

Publicatiedatum:
woensdag 11 november 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraag Andere vergunningenGemeente Altena - Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit Wielstraat 19a Veen

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat voor de volgende inrichting, naar aanleiding van de melding Activiteitenbesluit, maatwerkvoorschriften zijn gesteld:

Adres:Wielstraat 19a te Veen, Dammers Auto’s

Omschrijving project:

Maatwerkvoorschriften bodembescherming

Datum verzending:

5 november 2020

De beschikking is gedurende zes weken na de publicatiedatum in te zien in het gemeentehuis, Sportlaan 170, Almkerk. Maak hiervoor een afspraak via 0183 - 51 61 00.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken

U kunt schriftelijk bezwaar maken. U moet dit doen binnen 6 weken. De bezwaartermijn van 6 weken start de dag na toezending van het besluit. In uw brief zet u uw naam, adres, de datum, het besluit, waarom u het niet eens bent met het besluit. U stuurt uw brief naar: college van burgemeester en wethouders, Postbus 5, 4286 ZG Almkerk.

U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in Breda

Het besluit treedt in werking de dag na toezending van het besluit. Ons besluit blijft geldig totdat we een besluit hebben genomen over uw bezwaarschrift. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Een verzoek om voorlopige voorziening dient u in bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland - West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Wilt u meer weten over hoe u een voorlopige voorziening aanvraagt? Kijk dan op www.gemeentealtena.nl/bezwaar of bel naar 0183 - 51 61 00.