Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Kennisgeving ontwerpbeschikking watervergunning Drongelen en Genderen

Publicatiedatum:
woensdag 11 november 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie Overige overheidsinformatieGemeente Altena - Kennisgeving ontwerpbeschikking watervergunning Drongelen en Genderen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Waterwet voornemens zijn de vergunningen voor de waterwinning Genderen (Meerstraat 11) en Drongelen (Waarderweg) van Brabant Water ambtshalve te wijzigen.

Waarom een ambtshalve wijziging?

De oorspronkelijk aan de vergunningen van 9 juli 1982 met nummer 1 741 36 van de winning Genderen en 7 september 1985 met nummer 2645554 van de winning Drongelen, verbonden voorschriften voldoen niet meer aan de tegenwoordig te stellen inhoudelijke en administratieve eisen. Ook de tenaamstelling wordt aangepast.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

De ontwerpbeschikkingen en de bijbehorende stukken liggen vanaf 8 november tot en met 15 december 2020 voor iedereen ter inzage bij de gemeente Altena. Als u de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw Mireille van Tilborg via de gemeentelijke website of telefonisch via 0183 - 51 61 00. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer D. Loeff via 088 - 396 05 58. De ontwerpbeschikkingen zijn te bekijken op www.brabant.nl.

Wanneer, door wie en hoe kan bezwaar worden ingesteld?

Als u het als belanghebbende niet eens bent met de ontwerpbeschikkingen kunt u tot en met 15 december schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Gedeputeerde Staten te worden ingediend.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ.WWV-2020-5845 gekoppeld. Bij correspondentie moet u dit kenmerk vermelden.