Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Beschikking Wabo, vergunning, uitgebreide procedure

Publicatiedatum:
woensdag 18 november 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling Andere vergunningenGemeente Altena - Beschikking Wabo, vergunning, uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten om de vergunning Wabo, op verzoek een deel van de vergunning, in te trekken van:

 

Adres

Omschrijving project

Sjersestraat 35 Almkerk,

Garage Den Breejen.

op verzoek intrekken omgevingsvergunning met betrekking tot opslag en afleveren LPG voor het wegverkeer (OLO nr.5112789).

U kunt de beschikking bekijken tot en met 31 december

Dat kan in het gemeentehuis, Sportlaan 170,4286 ET Almkerk. Maak hiervoor een afspraak via 0183 - 51 61 00.

U kunt tot en met 31 december 2020 bezwaar maken

U kunt schriftelijk bezwaar maken. In uw brief zet u uw naam, adres, de datum, het besluit, waarom u het niet eens bent met het besluit. Uw bezwaar moet in tweevoud ingediend worden bij de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, postbus 90006, 4800 PA, Breda of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/DigiD.

U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in Breda

Ons besluit blijft geldig totdat we een besluit hebben genomen over uw bezwaarschrift. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Dit verzoek kan worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, postbus 90110, 4800 RA, Breda. Wilt u meer weten over hoe u een voorlopige voorziening aanvraagt? Kijk dan op www.gemeentealtena.nl/bezwaar of bel naar 0183 - 51 61 00.