Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Kennisgeving Wet Bodembescherming - Besluit bodemkwaliteit

Publicatiedatum:
woensdag 18 november 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie Overige overheidsinformatie



Gemeente Altena - Kennisgeving Wet Bodembescherming - Besluit bodemkwaliteit

Burgemeester en wethouders van Altena geven kennis van hun voornemen om de PFAS Bodemkwaliteitskaart Noord-Brabant en bijbehorende Nota bodembeheer PFAS inclusief toepassingsnormen vast te stellen.

De PFAS Bodemkwaliteitskaart Noord-Brabant is opgesteld door de drie Omgevingsdiensten in Noord-Brabant, in opdracht van 57 Brabantse gemeenten.

Bodemkwaliteitskaart

Burgemeester en wethouders van Altena zijn het bevoegd gezag voor toepassingen van grond en bagger op de landbodem binnen de gemeente Altena. De bodemkwaliteitskaart gaat over de landbodem. De kwaliteit van de landbodem binnen het regionale bodembeheergebied is vastgelegd op de bodemkwaliteitskaart. Bij graafwerkzaamheden is er een wettelijk verplichting om de kwaliteit te kennen van de grond die wordt ontgraven en/of wordt toegepast. Door het vaststellen van een bodemkwaliteitskaart kan grond die vrijkomt binnen de gemeente eenvoudig en op duurzame wijze hergebruikt worden.

Wat is PFAS eigenlijk?

PFAS is de verzamelnaam voor de stoffen PFOA, PFOS en GenX en wordt gezien als een zeer zorgwekkende stof (ZZS). Het zijn stoffen die de mens heeft gemaakt om hun specifieke eigenschappen: brandwerend en vuil- en waterafstotend. De stoffen zijn jarenlang gebruikt in industriële processen en ook in allerlei alledaagse toepassingen zoals verf, pannen, kleding, blusschuim en cosmetica.

Inwerkingtreding

Het besluit wordt vanaf één week na deze kennisgeving door het college van burgemeester en wethouders genomen. De PFAS Bodemkwaliteitskaart Noord- Brabant en Nota bodembeheer PFAS inclusief toepassingsnormen treedt één dag na publicatie in werking.

U kunt de documenten bekijken vanaf 2 december tot en met 12 januari 2021

Dat kan op 2 manieren:

 • 1.

  U maakt een afspraak om de documenten te bekijken op het gemeentehuis, Sportlaan 170 in Almkerk. U kunt een afspraak maken via 0183 – 51 61 00.

 • 2.

  U stuurt een mail naar mevrouw T. Dekker t.dekker@gemeentealtena.nl en u ontvangt de documenten digitaal.

U kunt tot en met 12 januari 2021 ook uw zienswijze geven

Dat kan op 2 manieren:

 • 1.

  U stuurt een brief met uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders: Postbus 5, 4286 ZG Almkerk.

 • 2.

  U geeft uw zienswijze aan in een gesprek binnen de zienswijze termijn. U belt hiervoor met mevrouw T. Dekker via 0183 – 51 67 69.