Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Besluit beperking openbaarheid dossiers gemeente Aalburg

Publicatiedatum:
donderdag 17 december 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Altena - Besluit beperking openbaarheid dossiers gemeente Aalburg

Burgemeester en wethouders van Altena, voor deze drs. ing. J. Visser in zijn hoedanigheid van teammanager Informatie van de gemeente Altena;

 

gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

 

kennis genomen van het verzoek van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena met betrekking tot de overbrenging van het archiefblok Gemeentebestuur Aalburg 1990 - 2018;

 

 

b e s l u i t e n:

 

beperkingen te stellen aan de openbaarheid van het archief Gemeentebestuur Aalburg 1990 - 2018 zulks met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer alsmede het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden volgens de hierna gegeven specificatie.

 

Daarbij zijn naast de beperkingsgrond de betrokken inventarisnummers, dossieromschrijving en het daaraan verbonden jaar van openbaarmaking vermeld.

 

Archiefblok Gemeentebestuur Aalburg 1990 - 2018

Inventaris-nummer

Omschrijving

Periode

Openbaar in

Wettelijke grondslag

3188

Aanwijzen eenmalige trouwlocaties

2014 - 2018

2093

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

3373

Benoeming en ontslag ambtenaren burgerlijke stand

1994 - 2017

2092

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

130

Toekenningen Koninklijke onderscheidingen

1993 -1995

2071

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

251

Toekenningen Koninklijke onderscheidingen

1996 – 1999

2075

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

319

Toekenningen Koninklijke onderscheidingen

2000

2076

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

649

Toekenningen Koninklijke onderscheidingen

2001

2077

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

650

Toekenningen Koninklijke onderscheidingen

2002

2078

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

651

Toekenningen Koninklijke onderscheidingen

2003

2079

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

652

Toekenningen Koninklijke onderscheidingen

2004

2080

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

653

Toekenningen Koninklijke onderscheidingen

2005

2081

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

1152

Toekenningen Koninklijke onderscheidingen

2006

2082

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

1153

Toekenningen Koninklijke onderscheidingen

2007

2083

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

1154

Toegekende koninklijke onderscheidingen

2008

2084

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

1155

Toegekende koninklijke onderscheidingen

2009

2085

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

1288

Toegekende koninklijke onderscheidingen

2010

2086

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

1674

Toegekende koninklijke onderscheidingen

2011

2087

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

2027

Toegekende koninklijke onderscheidingen

2012

2088

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

2094

Toegekende koninklijke onderscheidingen

2013

2089

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

2135

Toegekende koninklijke onderscheidingen

2014

2090

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

2320

Toegekende koninklijke onderscheidingen

2015

2091

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

2559

Toegekende koninklijke onderscheidingen

2016

2092

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

2942

Toegekende koninklijke onderscheidingen

2017

2093

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

3629

Toegekende koninklijke onderscheidingen

2018

2094

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

2828

Akte van borgtocht ten behoeve van gemeente Aalburg voor een geldlening te verstrekken aan Stichting Sponsoring Achilles Veen voor bouw multifunctionele accommodatie (MFA) aan de Groeneweg te Veen

2013

2034

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub c

1258

Notulen besloten raadsvergaderingen

2001 – 2006

2082

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

3632

Verslagen niet openbare bijeenkomsten gemeenteraad

2015

2091

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

159

Geloofsbrieven en benoemingen raadsleden

1990 – 1993

2069

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

606

Geloofsbrieven en benoemingen raadsleden

2002 – 2006

2082

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

1589

Geloofsbrieven en benoemingen raadsleden

2005 – 2009

2085

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

590

Geloofsbrieven en benoemingen raadsleden

1994 – 1997

2073

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

1880

Geloofsbrieven en benoemingen raadsleden

1998 – 2002

2078

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

2030

Geloofsbrieven en benoemingen raadsleden

2010 – 2014

2090

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

3491

Geloofsbrieven en benoemingen raadsleden

2014 - 2018

2094

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

3

Besluitenlijsten college van burgemeester en wethouders, nb. bevat ook niet openbare besluiten

1990

2066

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

5

Besluitenlijsten college van burgemeester en wethouders, nb. bevat ook niet openbare besluiten

1991

2067

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

19

Besluitenlijsten college van burgemeester en wethouders, nb. bevat ook niet openbare besluiten

1992

2068

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

44

Besluitenlijsten college van burgemeester en wethouders, nb. bevat ook niet openbare besluiten

1993

2069

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

62

Besluitenlijsten college van burgemeester en wethouders, nb. bevat ook niet openbare besluiten

1994

2070

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

68

Besluitenlijsten college van burgemeester en wethouders, nb. bevat ook niet openbare besluiten

1995

2071

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

147

Besluitenlijsten college van burgemeester en wethouders, nb. bevat ook niet openbare besluiten

1996

2072

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

176

Besluitenlijsten college van burgemeester en wethouders, nb. bevat ook niet openbare besluiten

1997

2073

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

204

Besluitenlijsten college van burgemeester en wethouders, nb. bevat ook niet openbare besluiten

1998

2074

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

264

Besluitenlijsten college van burgemeester en wethouders, nb. bevat ook niet openbare besluiten

1999

2075

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

343-344

Besluitenlijsten college van burgemeester en wethouders, nb. bevat ook niet openbare besluiten

2000

2076

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

338

Besluitenlijsten college van burgemeester en wethouders, nb. bevat ook niet openbare besluiten

2001

2077

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

370

Besluitenlijsten college van burgemeester en wethouders, nb. bevat ook niet openbare besluiten

2002

2078

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

523

Besluitenlijsten college van burgemeester en wethouders, nb. bevat ook niet openbare besluiten

2003

2079

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

595

Besluitenlijsten college van burgemeester en wethouders, nb. bevat ook niet openbare besluiten

2004

2080

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

608

Besluitenlijsten college van burgemeester en wethouders, nb. bevat ook niet openbare besluiten

2005

2081

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

768

Besluitenlijsten college van burgemeester en wethouders, nb. bevat ook niet openbare besluiten

2006

2082

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

880

Besluitenlijsten college van burgemeester en wethouders, nb. bevat ook niet openbare besluiten

2007

2083

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

882

Besluitenlijsten college van burgemeester en wethouders, nb. bevat ook niet openbare besluiten

2008

2084

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

1111

Besluitenlijsten college van burgemeester en wethouders, nb. bevat ook niet openbare besluiten

2009

2085

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

1213

Besluitenlijsten niet openbare vergaderingen college van burgemeester en wethouders

2010

2086

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

1646

Besluitenlijsten niet openbare vergaderingen college van burgemeester en wethouders

2011

2087

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

627

Besluitenlijsten niet openbare vergaderingen college van burgemeester en wethouders

2012

2088

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

3101

Besluitenlijsten niet openbare vergaderingen college van burgemeester en wethouders

2013 - 2018

2094

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

809

Benoeming, herbenoeming, ontslag burgemeester F. Buijserd

2003 – 2007

2083

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

865

Benoeming, herbenoeming, ontslag burgemeester F. Mostert

1993 – 2002

2078

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

1264

Benoeming, herbenoeming, ontslag burgemeester E.J. Janse de Jonge

2007 – 2008

2084

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

1272

Benoeming, herbenoeming, ontslag burgemeester L.J.P. Keijzer

1999 – 2000

2076

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

1885

Benoeming, herbenoeming, ontslag burgemeester A.M.T. Naterop

2008 – 2018

2094

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

1093

Benoeming, herbenoeming, ontslag gemeentesecretaris A.G. Dolislager

1999 - 2008

2084

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

1095

Benoeming, herbenoeming, ontslag gemeentesecretaris Ph. C.A. Hardonk

1994 - 1999

2075

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

1094

Benoeming, herbenoeming, ontslag gemeentesecretaris M.J. Doeven

1989 – 1994

2070

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

3285

Ontwikkeling Plassengebied Veen; adviezen AKD in het kader van de bestuurlijke afwegingen ten aanzien van de instabiliteit van landtong de Veense Put

2011-2014

2039

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub c

3601

Ontwikkeling Plassengebied Veen; vaststellingsovereenkomst omgevingsvergunning werkzaamheden landtong Veense Put met Vlamovensteenfabriek Renkum BV, G.C. Vos, Martens en van Oord, Exploitatiemaatschappij Broeksewaard BV en Vereniging de Veense Put

2018

2039

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub c

 

 

Raadpleging, gebruik of vervaardiging van reproducties van de onder bovengenoemde inventarisnummers bewaarde archiefbescheiden is tot het moment van openbaarmaking uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de streekarchivaris. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de verklaring van overbrenging van de betreffende archieven.

Wijk en Aalburg, 9 december 2020

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Drs. ing. J. Visser

Teammanager Informatie.

 

Bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na (de dag van) bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

 

Het college van burgemeester en wethouders van de

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

 • a).

  naam en adres van de indiener;

 • b).

  de dagtekening;

 • c).

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • d).

  de gronden van het bezwaar.