Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent jachthavens (Aanwijzingsbesluit Jachthavens de Biesbosch Altena 2021)

Publicatiedatum:
maandag 18 januari 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent jachthavens (Aanwijzingsbesluit Jachthavens de Biesbosch Altena 2021)

Aanwijzingsbesluit Jachthavens de Biesbosch Altena 2021.

 

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Altena;

 

gelet op artikel 4 van de Biesboschverordening Altena 2021;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit Jachthavens de Biesbosch Altena 2021

Artikel 1  

Als jachthaven als bedoeld in artikel 1 van de Biesboschverordening Altena 2021 worden aangewezen:

 • 1.

  Jachthaven Oversteeg (Spieringsluis);

 • 2.

  Vissershang.

Artikel 2  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Jachthavens de Biesbosch Altena 2021.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 januari 2021 en werkt terug tot 1 januari 2021.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena van 5 januari 2021.

De secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de voorzitter,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, Postbus 5, 4286 ZG ALMKERK

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

 • a).

  naam en adres van de indiener;

 • b).

  de dagtekening;

 • c).

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • d).

  de gronden van het bezwaar.