Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent toekenning sociale alarmering Beleidsregel Criteria toekenning sociale alarmering Altena 2019

Publicatiedatum:
dinsdag 8 januari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beleidsregels

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent toekenning sociale alarmering Beleidsregel Criteria toekenning sociale alarmering Altena 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van de Altenacolleges;

 

overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de criteria om in aanmerking te komen voor toekenning van sociale alarmering;

 

 

besluit:

 

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • Beleidsregel ‘criteria toekenning sociale alarmering gemeente Werkendam’, ingaande 1 augustus 2011

 

 • 2.

  Vast te stellen:

  • Beleidsregel Criteria toekenning sociale alarmering Altena 2019.

 

 

Beleidsregel Criteria toekenning sociale alarmering Altena 2019.

 

 • 1.

  Voor toekenning van sociale alarmering komen personen in aanmerking waarbij sprake is van één of meerdere van de onderstaande omstandigheden:Een groot deel van de dag alleenwonend, en daarnaast:

  • a.

   één of meer fysieke beperkingen hebben, en/of;

  • b.

   last hebben van gevoelens van angst en eenzaamheid en/of;

  • c.

   een verstandelijke handicap of een GGZ achtergrond hebben en/of

  • d.

   in een sociaal isolement verkeren / dreigen hierin te geraken en/of

  • e.

   leeftijd gerelateerde beperkingen heeft.

 • 2.

  De persoon met een medische indicatie kan op basis van de ziektekostenverzekering recht hebben op medische alarmering. Een medische indicatie wordt aangemerkt als een voorliggende voorziening en heeft daarom voorrang op de sociale alarmering.

 • 3.

  Een aanvraag voor toekenning van sociale alarmering wordt ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 4.

  De beoordeling in hoeverre een persoon in aanmerking komt voor toekenning van sociale alarmering, wordt gedaan door een medewerker van de gemeente Altena. De medewerker gaat daarbij na of de persoon in aanmerking komt voor medische alarmering.

 • 5.

  De aanvrager ontvangt een beschikking van burgemeester en wethouders, waarin het besluit op de aanvraag wordt meegedeeld. Tegen het besluit kan bezwaar worden ingesteld.

 • 6.

  Het college kan nadere uitvoeringsvoorschriften vaststellen.

 • 7.

  De beleidsregel Criteria toekenning sociale alarmering Altena 2019 in werking treedt op 1 januari 2019.

 • 8.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Criteria toekenning sociale alarmering Altena 2019.

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena van 3 januari 2019

De secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de voorzitter,

M.A. Fränzel MSc

Bijlage A Uitvoeringsvoorschriften bij Beleidsregel Criteria toekenning sociale alarmering Altena 2019

 • 1.

  Voor het indienen van een aanvraag wordt een door de gemeente Altena opgesteld formulier gebruikt.De aanvrager hoeft dit formulier niet zelf in te vullen. De aanvraag wordt telefonisch of persoonlijk gedaan. De medewerker de gemeente Altena vult het formulier dan in tijdens het gesprek.

 

 • 2.

  Aan de hand van de verkregen informatie na het gesprek, kan de medewerker van de gemeente Altena in het merendeel van de gevallen zich een oordeel vormen. Daarbij toetst de medewerker de gegevens van de aanvrager aan de criteria zoals genoemd in art. 1 van de beleidsregels.Op basis daarvan stelt de medewerker een beschikking op.

 

 • 3.

  In de situatie waarin het voor de medewerker van de gemeente Altena niet mogelijk is om aan de hand van de telefonische informatie een besluit te nemen, wordt een huisbezoek afgelegd.

 

 • 4.

  De medewerker van de gemeente stuurt de beschikking naar de cliënt. Een kopie van de beschikking stuurt de administratief medewerker naar de leverancier van sociale alarmering. De beschikking hoeft niet formeel getoetst te worden.

 

 • 5.

  In de beschikking wordt in alle gevallen vermeld dat de aanvrager tegen het genomen besluit een bezwaarschrift kan indienen.