Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Brandveilig gebruik: Ambachtstraat 16 in Giessen

Publicatiedatum:
woensdag 24 februari 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraagGemeente Altena - Brandveilig gebruik: Ambachtstraat 16 in Giessen

Het college maakt bekend dat deze ontwerpvergunning ter inzage ligt. Het gaat om het aanbrengen van sub brandcompartimentering en het brandveilig gebruik op het perceel Ambachtstraat 16 in Giessen.

Gevraagd is vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

 

Bouwen

aanbrengen van sub brandcompartimentering

Brandveilig gebruik

brandveilig gebruik

 

Dit plan ligt ter inzage vanaf vrijdag 26 februari 2021 tot en met donderdag 8 maart 2021.

U kunt dit plan bekijken tot en met donderdag 8 maart 2021

U kunt het plan met alle gegevens inzien op het gemeentehuis, Sportlaan 170 in Almkerk.

Hiervoor moet u wel een afspraak maken. U kunt een afspraak maken via 0183 – 51 61 00.

U kunt tot en met donderdag 8 maart 2021 ook uw mening (zienswijze) geven

Dit kan op 2 manieren:

1. U stuurt een brief naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5, 4286 ET Almkerk.

2. U geeft uw mening in een gesprek. U belt met ing. E. Dirksen voor een afspraak via 0183 – 51 65 02 of via e.dirksen@gemeentealtena.nl.

Bezwaar maken tegen de definitieve vergunning is alleen mogelijk als u ook een reactie heeft ingebracht op de ontwerpvergunning.