Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena – intrekken Beleidsregel verstrekking bijdrage voor gezichtshulpmiddelen gemeente Altena 2019

Publicatiedatum:
vrijdag 26 februari 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Altena – intrekken Beleidsregel verstrekking bijdrage voor gezichtshulpmiddelen gemeente Altena 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

 

Gelet op de Gemeentewet, artikel 1:3 van de Algemene wet Bestuursrecht en de richtlijnen Tegemoetkoming bijzondere kosten gemeente Altena;

 

 

Besluit het navolgende:

Artikel I Intrekken beleidsregel

De Beleidsregel verstrekking bijdrage voor gezichtshulpmiddelen gemeente Altena 2019, vastgesteld door het college van Altena op 3 januari 2019, wordt ingetrokken.

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Altena op 15 december 2020

De secretaris,

A. van der Werf - Bramer

De burgemeester,

E.B.A. Lichtenberg