Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Ontwerpbestemmingsplan “Kern Babyloniënbroek: Hillsestraat ong. (naast nr. 3)”” en Herbegrenzing Interim omgevingsverordening provincie Noord-Brabant

Publicatiedatum:
donderdag 8 april 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannenGemeente Altena - Ontwerpbestemmingsplan “Kern Babyloniënbroek: Hillsestraat ong. (naast nr. 3)”” en Herbegrenzing Interim omgevingsverordening provincie Noord-Brabant

Logo Altena

Het college maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan hieronder ter inzage ligt. Het gaat om:

 • 1.

  Kern Babyloniënbroek: Hillsestraat ong. (naast nr.3) (NL.IMRO.1959.BabBP046BabHillse-ON01).

   

Dit plan maakt één vrijstaande woning mogelijk op het perceel, kadastraal bekend ABG00-B-1030, naast de Hillsestraat nummer 3 in Babyloniënbroek.

 

Herbegrenzing Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

Burgemeester en wethouders van gemeente Altena maken ingevolge het bepaalde in artikel 5.3 juncto artikel 6.2 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant bekend dat gelijktijdig met het ontwerp wijzigingsplan het voornemen om Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant te verzoeken tot herbegrenzing van het ‘Bestaand stedelijk gebied’ ter inzage ligt voor zienswijzen.

 

Het ontwerpbestemmingsplan en het voornemen tot herbegrenzing van het bestaand stedelijk gebied ligt ter inzage vanaf donderdag 8 april 2021 tot en met woensdag 19 mei 2021.

 

Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

 

U kunt de documenten bekijken tot en met 19 mei 2021

Dat kan op 2 manieren:

 • 1.

  In verband met het Coronavirus COVID-19, is inzien van het ontwerp in het gemeentehuis alleen mogelijk na het maken van een afspraak via T. Verschure. U kunt een afspraak maken via (0183) 516827.

 • 2.

  U bekijkt de documenten digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl.

   

U kunt tot en met 19 mei 2021 ook uw zienswijze geven

Dat kan op 2 manieren:

 • 1.

  U stuurt een brief naar het college van burgemeester en wethouders: Postbus 5, 4286 ZG Almkerk, met uw zienswijze.

 • 2.

  U geeft uw zienswijze in een gesprek voor 19 mei 2021. U belt met T. Verschure voor een afspraak via (0183) 516827.

Kennisgeving anterieure overeenkomst Hillsestraat ong. (naast nr. 3)

Het college van burgemeester en wethouders heeft een anterieure overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer. De overeenkomst gaat over realisatie van één vrijstaande woning op het perceel ABG00 - B - 1030 in Babyloniënbroek. Wij maken dat bekend op grond van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening.