Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Almkerk: Wethouder Raamstraat 1: brandveilig gebruik kinderopvang

Publicatiedatum:
donderdag 29 april 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingGemeente Altena - Almkerk: Wethouder Raamstraat 1: brandveilig gebruik kinderopvang

Het college maakt bekend dat deze ontwerpvergunning ter inzage ligt. Het gaat om het brandveilig gebruiken van Kinderopvang in basisschool "De Halm" op het perceel Wethouder Raamsstraat 1, 4286 BV in Almkerk.

 

Gevraagd is vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

  • 1.

    Brandveilig gebruik Kinderopvang

Dit plan ligt ter inzage vanaf vrijdag 30 april 2021 tot en met donderdag 10 juni 2021.

U kunt dit plan bekijken tot en met donderdag 10 juni 2021

U kunt het plan met alle gegevens inzien op het gemeentehuis, Sportlaan 170 in Almkerk.

Hiervoor moet u wel een afspraak maken. U kunt een afspraak maken via 0183 – 51 61 00.

U kunt tot en met donderdag 10 juni 2021 ook uw mening (zienswijze) geven

Dit kan op 2 manieren:

1. U stuurt een brief naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5, 4286 ET Almkerk.

2. U geeft uw mening in een gesprek. U belt met de heer ing. E. Dirksen voor een afspraak via 0183 – 51 65 02 of via e.dirksen@gemeentealtena.nl.

Bezwaar maken tegen de definitieve vergunning is alleen mogelijk als u ook een reactie heeft ingebracht op de ontwerp vergunning.