Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Besluit aanwijzing toezichthouders Staatsbosbeheer

Publicatiedatum:
dinsdag 29 juni 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Altena - Besluit aanwijzing toezichthouders Staatsbosbeheer

De teammanager Veiligheid Toezicht en Handhaving, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena;

 

Overwegende dat:

het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid heeft toezichthouders aan te wijzen die met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettig voorschrift zijn belast;

 

het uit oogpunt van een goed handhavingsbeleid noodzakelijk is gebruik te maken van deze bevoegdheid;

 

de hiervoor genoemde bevoegdheid is gemandateerd aan de gemeentesecretaris en is ondergemandateerd aan de teammanager Veiligheid Toezicht en Handhaving;

 

de ambtenaren van Staatsbosbeheer ook een taak vervullen in de handhaving en toezicht binnen de gemeente Altena in de gebieden van Staatsbosbeheer.

 

Gelet op:

artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6.2 Algemene Plaatselijke Verordening Altena 2020;

Besluit

Buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142 Wetboek van Strafvordering van

Staatsbosbeheer op grond van artikel 6.2 lid 1 en lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gebieden van Staatsbosbeheer binnen het grondgebied van de gemeente aan te wijzen als toezichthouder.

 

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag van bekendmaking.

Aldus vastgesteld d.d 14 - 06 - 2021,

Namens burgemeester en wethouders van Altena,

E. de Ridder

Teammanager Veiligheid Toezicht en Handhaving