Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Rectificatie: Intrekken beleidsregel Huisvesting van arbeidsmigranten gemeente Altena 2020

Publicatiedatum:
woensdag 14 juli 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingRectificatie: Intrekken beleidsregel Huisvesting van arbeidsmigranten gemeente Altena 2020

[Deze publicatie betreft een rectificatie vanwege een onjuiste datum in de ondertekening. De oorspronkelijke publicatie is op 13 juli 2021 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2021, 231720.]

 

De raad van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

 

gelet op

 

de beleidsregel Huisvesting van arbeidsmigranten gemeente Altena 2020 vastgesteld op 2 juni 2020 door de gemeenteraad van Altena,

 

besluit:

 

De beleidsregel Huisvesting van arbeidsmigranten gemeente Altena 2020 in te trekken.

Aldus besloten in de vergadering van de raad van de gemeente Altena van 13 juli 2021.

de voorzitter,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

de raadsgriffier,

drs. S.J. Peet