Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Digitaal aanvragen rijbewijzen

Publicatiedatum:
woensdag 28 juli 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
andere voorlichtingsinformatieGemeente Altena - Digitaal aanvragen rijbewijzen

De burgemeester van Altena maakt op grond van artikel 173ff, eerste lid, onder d, van het Reglement rijbewijzen bekend:

Met ingang van 1 augustus 2021 is het in de gemeente Altena mogelijk het rijbewijs online aan te vragen. Online aanvragen is alleen mogelijk bij het verlengen van het rijbewijs of bij uitbreiding van categorieën.

Om het rijbewijs online te kunnen te kunnen verlengen, is een pasfoto nodig die is gemaakt bij een RDW-erkende fotograaf. Zie hiervoor de website www.rdw.nl/digitaalaanvragenrijbewijs.

Inloggen bij de online aanvraag vereist de DigiD-app met verhoogd beveiligingsniveau door eenmalige controle van het identiteitsbewijs. Zie www.digid.nl/over-digid/app voor meer informatie.

Het online verlengen van het rijbewijs is een experiment. De gemeente Altena is hiervoor geregistreerd in de Regeling experiment elektronische aanvraag rijbewijzen, artikel 2.

De burgemeester van Altena

E.B.A. Lichtenberg