Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Kennisgeving Ontwerpbeschikking Waterwet Hak Conserveren B.V. Giessen

Publicatiedatum:
woensdag 10 april 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingKennisgeving Ontwerpbeschikking Waterwet Hak Conserveren B.V. Giessen

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben bekend gemaakt dat zij in het kader van de Waterwet voornemens zijn de vergunning met het kenmerk 165.454, d.d. 5 juli 1983 van Hak Conserven B.V., gelegen aan Jagerspad 7 in Giessen ambtshalve in trekken.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 2 april 2019 tot en met 13 mei 2019 ter inzage bij de gemeente Altena. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met mevrouw M. van Tilborg via 0183 – 51 61 00 of per e-mail via mi.vantilborg@gemeentealtena.nl.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw S. Kuiper, telefoon 088 – 369 02 58. U kunt de ontwerpbeschikking ook bekijken op de website www.brabant.nl.

Hoe kunnen zienswijzen worden ingediend?

Elke belanghebbende kan tot en met 13 mei 2019 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe moet binnen drie weken na de begindatum van de terinzagelegging bij Gedeputeerde Staten worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking. Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WWV-2018-7117 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.