Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Regeling Mantelzorgwaardering Altena 2021

Publicatiedatum:
woensdag 15 september 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Regeling tot eerste wijziging van Regeling Mantelzorgwaardering Altena 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena:

 

gelet op

 

 • -

  artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • -

  artikel 7.1 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Altena 2019;

 • -

  het amendement Mantelzorgwaardering op de jaarrekening 2020 van de gemeente Altena, vastgesteld door de gemeenteraad van Altena op 13 juli 2021;

besluit vast te stellen de hierna volgende:

 

Regeling tot eerste wijziging van de Regeling Mantelzorgwaardering Altena 2021:

Artikel I

Artikel 3, lid 1, van de Regeling Mantelzorgwaardering Altena 2021 komt te luiden:

 

3.1 De mantelzorgwaardering, die eenmalig wordt verstrekt, bestaat per zorgvrager uit één van de drie volgende opties:

 

 • -

  een zestal cadeaubonnen ter waarde van € 20,00 van “Puur uit Altena”; of

 • -

  een zestal dinerbonnen van € 20,00 van “Uit jouw streek”; of

 • -

  een bedrag van € 120,00 uitgekeerd op rekening van de zorgvrager;

met dien verstande dat aan maximaal twee zorgvragers per huisadres een mantelzorgwaardering wordt verstrekt. De mantelzorgwaardering wordt toegekend aan de zorgvrager ten behoeve van zijn/haar mantelzorger(s). De hoogte van de mantelzorgwaardering bij een aanvraag met meerdere mantelzorgers blijft gelijk aan de aanvraag met één mantelzorger.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van openbare bekendmaking en werkt terug tot en met 6 juli 2021.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 augustus 2021.

het college van burgemeester en wethouders,

de loco-secretaris,

drs. ir. C. Verweij

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM