Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Regeling Toekenning Ereteken Altena

Publicatiedatum:
woensdag 22 september 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingRegeling Toekenning Ereteken Altena

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, gelezen het voorstel,

 

besluit:

 

Vast te stellen de Regeling Toekenning Ereteken Altena.

Artikel 1  

Ingesteld wordt het ereteken van Altena.

Artikel 2  

Het ereteken draagt de naam Parel van Altena.

Artikel 3  

Het ereteken, de Parel van Altena, is een draaginsigne met een bijbehorende oorkonde.

Artikel 4  

Het ereteken van Altena, de Parel van Altena, wordt uitgereikt door de burgemeester tijdens de Algemene Gelegenheid, te weten de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Altena, of op een ander moment als dat passender is.

Artikel 5  

Toekenning van het ereteken van Altena, de Parel van Altena, geschiedt door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 6  

Toekenning van het ereteken, de Parel van Altena, wordt getoetst aan de volgende criteria:

 • -

  De persoon zet zich in voor de gemeenschap van Altena, sinds minstens 10 jaar, gedurende minstens 6 uur per week.

 • -

  De persoon heeft de afgelopen 10 jaar geen andere onderscheiding gekregen voor zijn of haar verdienste.

 • -

  De verdienste komt ten goede aan de gemeenschap.

 • -

  Mantelzorg aan familieleden wordt op andere wijze gewaardeerd dan met de Parel van Altena

 • -

  De persoon wordt voorgedragen door een derde die de voordracht motiveert.

Artikel 7  

Het college van Altena kan het initiatief nemen om de Parel van Altena toe te kennen aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap.

Vastgesteld in de vergadering van 29 september 2020,

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM