Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer)

Publicatiedatum:
donderdag 4 november 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
andere meldingGemeente Altena - Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer)

Burgemeester en wethouders hebben, in het kader van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten dat voor de volgende activiteit geen Milieueffectrapportage (Mer) opgesteld hoeft te worden:

 

Adres

Duijlweg 6a Almkerk

De Bloemplaathoeve

 

Omschrijving voorgenomen activiteit

Voornemen tot wijzigingen in diercategorieën en- aantallen, stalindeling en verbreding van de bedrijfsvoering van de rundveehouderij (omwb zaaknr.2021-032102).

U kunt geen bezwaar maken

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep mogelijk is.

U kunt pas bezwaar maken als de vergunning wordt verleend in het kader van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht.

U kunt het voorbereidingsbesluit binnen 6 weken bekijken

De 6 weken gaan in na de verzenddatum van het besluit. Het besluit is op 30 september 2021 verzonden. U kunt het voorbereidingsbesluit en de bijbehorende stukken bekijken in het gemeentehuis, Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk. Maak hiervoor eerst een afspraak via 0183 - 51 61 00.