Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer) Meeuwen: Dorpsstraat 2

Publicatiedatum:
donderdag 18 november 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
andere meldingGemeente Altena - Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer) Meeuwen: Dorpsstraat 2

Burgemeester en wethouders hebben, in het kader van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten dat voor de volgende activiteit geen Milieueffectrapportage (Mer) opgesteld hoeft te worden:

 

Adres

Firma De Hoef

Dorpsstraat 2, 4268 GJ Meeuwen

 

Omschrijving voorgenomen activiteit

Voornemen tot het veranderen en uitbreiden van een melkrundvee- en vlees-kalverenhouderij

U kunt geen bezwaar maken

Deze beoordeling wordt beschouwd als een voorbereidingsbesluit. Bezwaar of beroep is niet mogelijk. U kunt pas bezwaar maken als de vergunning wordt verleend.

U kunt het voorbereidingsbesluit binnen 6 weken bekijken

De 6 weken gaan in na de verzenddatum van het besluit. Het besluit is op 10 november 2021 verzonden. U kunt het voorbereidingsbesluit en de bijbehorende stukken bekijken in het gemeentehuis, Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk. Maak hiervoor eerst een afspraak via 0183 - 51 61 00.