Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Saneringsprogramma 25 woningen aan de Provincialeweg Zuid en de Laagt in Almkerk

Publicatiedatum:
donderdag 9 mei 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingGemeente Altena - Saneringsprogramma 25 woningen aan de Provincialeweg Zuid en de Laagt in Almkerk

In opdracht van de voormalige gemeente Woudrichem is in 2018 een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de toekomstige geluidbelasting (2030) op de gevels van 25 woningen aan de Provincialeweg Zuid en de Laagt in Almkerk. Het betreft woningen die worden blootgesteld aan wegverkeerslawaai en met een bouwjaar van voor 1986. Op basis van het akoestisch onderzoek is een ontwerp saneringsprogramma opgesteld. In het saneringsprogramma staat de toekomstige geluidbelasting op de gevel van de betreffende saneringswoningen vermeld. Ook staat erin welke maatregelen getroffen kunnen worden om de geluidsbelasting op de woningen te beperken.

 

Na de terinzagelegging wordt het saneringsprogramma ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit ministerie stelt daarna de ten hoogste toelaatbare geluidswaarden en de maatregelen vast.

U kunt het ontwerp saneringsprogramma bekijken van 10 mei tot en met 20 juni

U maakt hiervoor een afspraak op het gemeentehuis, Sportlaan 170 in Almkerk. U kunt telefonisch een afspraak maken via 0183 - 51 65 01.

U kunt tot en met 20 juni 2019 ook uw zienswijze geven. Dat kan op 2 manieren:

 

  • 1.

    U stuurt een brief naar het college van burgemeester en wethouders: Postbus 5, 4286 ZG Almkerk.

  • 2.

    U geeft uw inspraakreactie in een gesprek. U belt met de heer F. Meijdam via 0183 – 51 65 01. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt.