Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent vervanging van fysieke archiefbescheiden (Besluit vervanging (substitutie) van fysieke archiefbescheiden gemeente Altena 2019)

Publicatiedatum:
maandag 20 mei 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent vervanging van fysieke archiefbescheiden (Besluit vervanging (substitutie) van fysieke archiefbescheiden gemeente Altena 2019)

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena;

 

Gezien het voorstel d.d. 8 april 2019 met kenmerk D2019-01-001181/2019-002055 inzake vaststelling besluit vervanging (substitutie) van fysieke archiefbescheiden gemeente Altena 2019;

 

overwegende dat de gemeente Altena digitaal werkt en dus bijna niet meer met papier;

 

dat dit gevolgen heeft voor de archivering van de documenten;

 

dat deze digitale archivering moet voldoen aan de eisen die hiervoor gelden.

 

Gelet op: artikel 7 van de Archiefwet, artikel 6 van het Archiefbesluit en artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht

 

b e s l u i t

 

 • 1.

  fysieke archiefbescheiden te vervangen door digitale reproducties conform het Handboek Substitutie;

 • 2.

  de Handboeken Documentaire informatievoorziening, Substitutie en Kwaliteit vast te stellen;

 • 3.

  dit besluit in werking te laten treden met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking van dit besluit in het Gemeenteblad;

 • 4.

  dat dit besluit kan worden aangehaald als: “Besluit vervanging (substitutie) van fysieke archiefbescheiden gemeente Altena 2019”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 april 2019.

Burgemeester en wethouders van Altena,

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester

M.A. Fränzel MSc