Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - MER-beoordeling Lacovet, Vijcie 18 in Sleeuwijk

Publicatiedatum:
vrijdag 31 mei 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingGemeente Altena - MER-beoordeling Lacovet, Vijcie 18 in Sleeuwijk

Lacovet is van plan om een vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aan te vragen voor de inrichting aan de Vijcie 18 in Sleeuwijk.

 

Volgens artikel 7.2 van de Wet Milieubeheer en categorie 18.1 van bijlage D van het Besluit milieu-effectrapportage, waarbij de drempelwaarde van 50 ton per dag niet wordt overschreden, moet het college van burgemeester en wethouders beslissen of er een MER (milieu-effectrapportage) moet worden opgesteld. Een MER moet worden opgesteld als er sprake is van een activiteit die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. 

 

Na toetsing van de stukken heeft het college van burgemeester en wethouders van Altena besloten dat voor deze activiteit geen MER opgesteld hoeft te worden.

U kunt het besluit binnen 6 weken bekijken

De 6 weken gaan in op de dag van publicatie. U kunt het besluit bekijken in het gemeentehuis, Sportlaan 1790, 4286 ET Almkerk. Maak hiervoor eerst een afspraak via 0183 - 51 61 00.

Geen direct bezwaar of beroep mogelijk

Deze beoordeling wordt beschouwd als een voorbereidings­besluit. U kunt geen direct bezwaar of beroep indienen. U kunt uw bezwaren tegen dit MER.-beoordelingsbesluit maken in de procedure van het uiteindelijke besluit, dat is de vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Aan deze procedure is het zaaknummer 18110715 gekoppeld. Dit zaaknummer moet u bij correspondentie vermelden.

Meer info

Neem voor informatie contact op met onze m.e.r.-coördinator de heer J. van den Kieboom, telefoon 013 - 20 60 514 of per e-mail j.vandenkieboom@omwb.nl.