Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer

Publicatiedatum:
woensdag 5 juni 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatieGemeente Altena - Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Altena hebben maatwerkvoorschriften in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer opgelegd voor de inrichting aan de Keizer Napoleonweg 6a te Hank.

De maatwerkvoorschriften hebben betrekking op in beeld brengen van de bodemkwaliteit.

Bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door voor 17 juli 2019 een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

a). naam en adres van de indiener;

b). de dagtekening;

c). een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d). de gronden van het bezwaar;

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van een bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het ingediende bezwaarschrift rechtstreeks naar de rechtbank.

Adres Voorzieningenrechter:

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

 

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover kijk op www.rechtspraak.nl.