Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Activiteitenbesluit; betreffende maatwerkvoorschriften

Publicatiedatum:
woensdag 19 juni 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraagGemeente Altena - Activiteitenbesluit; betreffende maatwerkvoorschriften

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij maatwerkvoorschriften heeft opgelegd voor:

 

  • 1.

    Werkendam: Bresc BV, Jakobsstaf 6; voorwaarden lozen bedrijfsafvalwater, datum verzending 14 juni 2019.

 

Wij maken dit bekend op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

 

De beschikking ligt ter inzage vanaf donderdag 20 juni tot en met woensdag 31 juli 2019.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken als u belanghebbende bent

U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie. U kunt dan schriftelijk bezwaar maken. U moet dit doen binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit. In uw brief zet u uw naam, adres, de datum, het besluit, waarom u het niet eens bent met het besluit. U stuurt uw brief naar: college van burgemeester en wethouders, Postbus 5, 4286 ZG Almkerk.

 

U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in Breda

Ons besluit blijft geldig totdat we een besluit hebben genomen over uw bezwaarschrift. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Dit kan alleen als u ook een bezwaarschrift heeft opgestuurd. Wilt u meer weten over hoe u een voorlopige voorziening aanvraagt? Kijk dan op www.gemeentealtena.nl/bezwaar of bel naar 0183 - 51 61 00.

 

U kunt een vergunning binnen 6 weken bekijken

De 6 weken gaan in na de verzenddatum van het besluit. U kunt de vergunningen bekijken in het gemeentehuis, Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk. Maak hiervoor eerst een afspraak via 0183 - 51 61 00.

 

gemeente Altena, 19 juni 2019