Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Vaststelling wijzigingsplan

Publicatiedatum:
woensdag 3 juli 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannenVaststelling wijzigingsplan

Logo Altena

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almkerk maken bekend dat zij op 25 juni 2019 het wijzigingsplan 'WAAU2017-Kammetweg 2 te Andel' met IMROcode NL.IMRO.1959.AndWP012Kammetweg2-VG01 gewijzigd hebben vastgesteld:

Het plan maakt het planologisch mogelijk om op het perceel Kammetweg 2 in Andel onder het slopen van een schuur een woning te bouwen. Een bedrijfsmatig gebruik van het perceel wordt beëindigd.De bouw vindt plaats onder een wijziging van de bestemming Bedrijf in de bestemming Wonen op basis van artikel 5.6 van het bestemmingsplan WAAU 2017.

Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

 

Bij de vaststelling is de verbeelding gewijzigd om de Legger van het Waterschap juist te kunnen weergeven.

 

U kunt het vastgestelde wijzigingsplan bekijken tot en met 15 augustus 2019

Het bestemmingsplan ligt ter inzage van donderdag 4 juli tot en met donderdag 15 augustus 2019. U kunt het bestemmingsplan op 2 manieren bekijken:

1. U maakt een afspraak om het bestemmingsplan te bekijken op het gemeentehuis (Sportlaan 170 in Almkerk). U kunt een afspraak maken via (0183) 516100.

2. U bekijkt het bestemmingsplan digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

U kunt in beroep gaan als u belanghebbende bent

U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie. U kunt alleen in beroep gaan:

◦ als u het niet eens bent met een wijziging die bij de vaststelling is aangebracht; of

◦ als u op tijd uw zienswijze heeft gegeven bij burgemeester en wethouders; of

◦ als u kunt bewijzen dat u niet in staat was om uw zienswijze op tijd te geven bij de burgemeester en wethouders.

U kunt tot en met donderdag 15 augustus 2019 in beroep gaan.

 

U gaat in beroep door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u in beroep gaat bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl. U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Raad van State in Den Haag

Het besluit tot vaststelling treedt de dag, na afloop van de beroepstermijn, in werking. Ons besluit blijft dus geldig totdat de rechter heeft besloten over uw beroep. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit moet dan wel binnen de beroepstermijn. Voor het vragen van een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

 

Almkerk, 3 juli 2019.