Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan

Publicatiedatum:
woensdag 3 juli 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijkBekendmaking vaststelling bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Altena maken bekend dat op 25 juni 2019 de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Buitengebied - Provincialeweg Noord 96, Watertoren herziening' onder planidentificatienr. NL.IMRO.0874.BUITBP201805-VST1 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan voorziet in bijzonder in het schrappen van de mogelijkheid om aan de buitenzijde van de watertoren een klimwand aan te brengen, het toelaten van alleen ondersteunende horeca, het zekeren van de huidige gevelopeningen en het terugbrengen van het aantal parkeerplaatsen.

Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

 

Het bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 4 juli 2019 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan op 2 manieren bekijken:

1. U maakt een afspraak om het bestemmingsplan te bekijken op het gemeentehuis (Sportlaan 170 in Almkerk). U kunt een afspraak maken via (0183) 516100.

2. U bekijkt het bestemmingsplan digitaal via www.gemeentealtena.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

U kunt gedurende de termijn van ter inzage legging in beroep gaan als u belanghebbende bent. Het gaat dan om:

1. belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad

2. belanghebbenden voor zover het een wijziging betreft die bij vaststelling in het plan is aangebracht

3. belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad.

U gaat in beroep door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Raad van State in Den Haag

Het besluit blijft geldig totdat de rechter heeft besloten over uw beroep. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Almkerk, 3 juli 2019.