Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Beschikking Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Publicatiedatum:
woensdag 17 juli 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingGemeente Altena - Beschikking Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Burgemeester en wethouders van de gemeente Altena hebben besloten een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Obm, reguliere procedure) te verlenen voor:

 

  • 1.

    Almkerk: Kruisstraat 1, J.C.A. Verschoor; oprichten van een micro-bierbrouwerij met proeflokaal (olo nummer 4499921).

 

De beschikking ligt ter inzage van vrijdag 19 juli tot en met donderdag 29 augustus

De beschikking met bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 19 juli tot en met donderdag 29 augustus 2019 ter inzage bij de gemeente Altena.

 

Bekendmaking

De beschikking wordt op 17 juli 2019 gepubliceerd.

 

Beroepsmogelijkheid

Tot het einde van de inzagetermijn kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen deze beschikking. Het beroepschrift moet in tweevoud ingediend worden bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda. De dag nadat de beroepstermijn is verstreken, treedt de beschikking in werking. Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van de beschikking niet uit.

 

Als u niet wil dat deze beschikking in werking treedt na afloop van de beroepstermijn, kan tijdens die termijn om een voorlopige voorziening worden verzocht. Dit verzoek kan worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De beschikking treedt in dat geval niet in werking voordat over dit verzoek is beslist.