Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Bekendmakingen

De gemeente neemt veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een evenement, een verbouwing of het kappen van een boom. Ook nieuwe en aangepaste verordeningen vallen onder deze besluiten. Al deze besluiten maken we officieel bekend, dit doen we digitaal. Wij publiceren deze op Officielebekendmakingen.nl.

Hieronder worden de bekendmakingen van de afgelopen 8 weken getoond.

Op overheid.nl kunt u zich abonneren op deze bekendmakingen. U ontvangt dan berichten over uw buurt per e-mail.

Daarnaast publiceren we elke week in het Altena Nieuws de gemeentepagina

 

Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid

Gemeente Altena - Wet Kinderopvang
donderdag 9 februari 2023
Beleidsregels Wmo gemeente Altena 2022
woensdag 29 december 2021
Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Altena 2022
woensdag 29 december 2021
Gemeente Altena - Wet Kinderopvang
donderdag 23 december 2021
Regeling Mantelzorgwaardering Altena 2021
woensdag 15 september 2021
Gemeente Altena - Wet Kinderopvang
woensdag 21 juli 2021
Gemeente Altena - Wet Kinderopvang
woensdag 7 april 2021
Gemeente Altena - Wet Kinderopvang
woensdag 10 februari 2021