Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Vergaderingen college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke week. De vergaderingen zijn niet openbaar: u mag niet bij de vergaderingen zijn. Wel komt er na elke vergadering een vastgestelde openbare besluitenlijst op deze pagina. In die besluitenlijst kunt u lezen over welke onderwerpen het college van burgemeester en wethouders welk besluit genomen heeft.

Ga naar de besluitenlijsten