Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Bestemmingsplannen

In ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, wijzigingsplannen) staan regels voor bijvoorbeeld woningbouw, winkels, bedrijven en groen. Een ruimtelijk plan regelt waar en wat op een perceel gebouwd of aangelegd mag worden. Ook staat in een ruimtelijk plan hoe het perceel en/of gebouw gebruikt mag worden. Het is verstandig om een bestemmingsplan te controleren als u bijvoorbeeld plannen heeft voor een bedrijf aan huis. Of als u plannen heeft om te gaan bouwen.