Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Bestemmingsplannen

In ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, wijzigingsplannen) staan regels voor bijvoorbeeld woningbouw, winkels, bedrijven en groen. Een ruimtelijk plan regelt waar en wat op een perceel gebouwd of aangelegd mag worden. Ook staat in een ruimtelijk plan hoe het perceel en/of gebouw gebruikt mag worden. Het is verstandig om een bestemmingsplan te controleren als u bijvoorbeeld plannen heeft voor een bedrijf aan huis. Of als u plannen heeft om te gaan bouwen.

Wilt u ruimtelijke plannen bekijken?

Dat kan via www.ruimtelijkeplannen.nl. Op die website vindt u bijna alle bestemmingsplannen en ruimtelijke plannen van gemeente Altena die nu gelden. Voor meer uitleg gaat u naar achtergrondinformatie over bestemmingsplannen.

Belangrijk: vergunning is nodig als uw plan niet past binnen het bestemmingsplan

Is uw bouwplan in strijd met het bestemmingsplan? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig om uw bouwplan te kunnen uitvoeren. Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, kan het college besluiten af te wijken van het bestemmingsplan of het bestemmingsplan te herzien.

Soms bieden het bestemmingsplan en de kruimelregeling geen mogelijkheden om iets te realiseren. Dan dient het bestemmingsplan te worden herzien voordat een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd.