Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Bestemmingsplannen

In ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, wijzigingsplannen) staan regels voor bijvoorbeeld woningbouw, winkels, bedrijven en groen. Een ruimtelijk plan regelt waar en wat op een perceel gebouwd of aangelegd mag worden. Ook staat in een ruimtelijk plan hoe het perceel en/of gebouw gebruikt mag worden. Het is verstandig om een bestemmingsplan te controleren als u bijvoorbeeld plannen heeft voor een bedrijf aan huis. Of als u plannen heeft om te gaan bouwen.

Met welke ruimtelijke plannen zijn we bezig?

Accordion item is uitgeklapt

De ruimtelijke plannen waarmee we nu bezig zijn, zijn in procedure of liggen ter inzage. U kunt reageren op deze ruimtelijke plannen zolang de termijn nog niet gesloten is.

Bestemmingsplannen die ter inzage liggen kunt u op afspraak inzien. We nemen binnen 5 werkdagen contact met u op voor een afspraak en zorgen dat de stukken voor u klaar liggen.