Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Advies over bouwplan

Heeft u bouwplannen of wilt u verbouwen? Of wilt u het gebruik van een gebouw of terrein aanpassen? Dan is het goed om eerst de mogelijkheden te onderzoeken. De bouwregels die gelden vindt u in het bestemmingsplan. Actuele bestemmingsplannen zijn in te zien op de website ruimtelijkeplannen.nl.

Vooraf kunt u zelf ook de vergunningcheck doen op het omgevingsloket. Met de vergunningcheck ziet u of een omgevingsvergunning nodig heeft of niet. Soms is er helemaal geen vergunning nodig. Dan kunt u de werkzaamheden vergunningsvrij uitvoeren. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de gemeente via het formulier Informatieverzoek leefomgeving.

Ook wij kunnen u adviseren. Het is altijd mogelijk uw initiatief aan ons voor te leggen. In verband met de juridische gevolgen kunnen wij telefonisch geen inhoudelijke informatie geven. Wij adviseren u om hiervoor het formulier Initiatiefplan in te vullen. We nemen daarna contact met u op.

Wilt u eerst weten wat de mogelijkheden zijn, voordat u een aanvraag indient? We bespreken dit graag met u. Dat kan nu ook in de vorm van een videogesprek. Lees hier hoe het videogesprek werkt.

Kan ik mijn bouwplan vooraf laten toetsen?

Accordion item is uitgeklapt

Heeft u al een concreet plan, maar twijfelt u of u een vergunning nodig heeft? Of wilt u uw plan eerst laten toetsen aan welstand of monumentenzorg? Leg uw plannen aan ons voor dan krijgt u ons advies. Om uw plannen goed te kunnen beoordelen ontvangen we graag zo uitgebreid mogelijke informatie van u:

  • Een situatietekening van de terreininrichting. Zowel van de bestaande situatie als van de nieuwe situatie.
  • Tekeningen, liefst op schaal 1:100, met plattegronden. Zowel van de bestaande situatie als van de nieuwe situatie. De tekeningen zijn inclusief beoogd gebruik/bestemming, doorsneden en geveltekeningen. De geveltekeningen zijn inclusief aangrenzende bebouwing, details, materialen, kleuren en relevante installaties.
  • Foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing.

U kunt uw plannen online bij ons aanleveren. DigiD logo U logt in met uw DigiD code.