Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Advies over bouwplan

Heeft u bouwplannen of wilt u verbouwen? Of wilt u het gebruik van een gebouw of terrein aanpassen? Dan is het goed om eerst de mogelijkheden te onderzoeken. De bouwregels die gelden vindt u in het bestemmingsplan. Actuele bestemmingsplannen zijn in te zien op de website ruimtelijkeplannen.nl.

Vooraf kunt u zelf ook de vergunningcheck doen op het omgevingsloket. Met de vergunningcheck ziet u of een omgevingsvergunning nodig heeft of niet. Soms is er helemaal geen vergunning nodig. Dan kunt u de werkzaamheden vergunningsvrij uitvoeren. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de gemeente via het formulier Informatieverzoek leefomgeving.

Ook wij kunnen u adviseren. Het is altijd mogelijk uw initiatief aan ons voor te leggen. In verband met de juridische gevolgen kunnen wij telefonisch geen inhoudelijke informatie geven. Wij adviseren u om hiervoor het formulier Initiatiefplan in te vullen. We nemen daarna contact met u op.

Kan ik mijn bouwplan vooraf laten toetsen?

Accordion item is uitgeklapt

Heeft u al een concreet plan, maar twijfelt u of u een vergunning nodig heeft? Of wilt u uw plan eerst laten toetsen aan welstand of monumentenzorg? Leg uw plannen aan ons voor dan krijgt u ons advies. Om uw plannen goed te kunnen beoordelen ontvangen we graag zo uitgebreid mogelijke informatie van u:

  • Een situatietekening van de terreininrichting. Zowel van de bestaande situatie als van de nieuwe situatie.
  • Tekeningen, liefst op schaal 1:100, met plattegronden. Zowel van de bestaande situatie als van de nieuwe situatie. De tekeningen zijn inclusief beoogd gebruik/bestemming, doorsneden en geveltekeningen. De geveltekeningen zijn inclusief aangrenzende bebouwing, details, materialen, kleuren en relevante installaties.
  • Foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing.

U kunt uw plannen online bij ons aanleveren. U logt in met uw DigiD code.