Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Wet open overheid (Woo)

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar en valt deze informatie onder de Wet open overheid (Woo), voorheen de Wet openbaarheid van bestuur? Doe dan een Woo-verzoek. Dat kan door een e-mail te sturen naar woo@gemeentealtena.nl