Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Lokale politiek, iets voor jou?

Doe mee met de cursus Politiek Actief in Altena!

Hoe werkt de lokale politiek eigenlijk? Wie neemt er in de gemeente de beslissingen? Zou u meer invloed willen uitoefenen in de gemeente Altena? Volg dan de -gratis- cursus Politiek Actief in Altena. Deze bestaat uit vijf bijeenkomsten in de periode van 12 april tot en met 1 juni. 

De cursus biedt inwoners de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek. Hiermee hopen we u enthousiast te maken om politiek actief te worden, bijvoorbeeld als lid van een politieke partij, of als (burger) raadslid. 

Voor wie is de cursus bedoeld?
De cursus Politiek Actief is bedoeld voor inwoners uit de gemeente Altena van 18 jaar en ouder die erover nadenken politiek actief te worden, maar nog niet precies weten wat de mogelijkheden zijn. Er zijn ook inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. Ook voor hen is de cursus geschikt.

Programma
De cursus bestaat uit vijf online-bijeenkomsten en zijn gepland op: 12 april, 19 april, 12 mei, 26 mei en 1 juni van 19.30 tot ca 21.30 uur. Theorie wordt afgewisseld met praktijk en we proberen de bijeenkomsten zo interactief mogelijk te maken. Op hoofdlijnen zijn de onderwerpen per bijeenkomst als volgt:

  • 12 april: bestuur in Nederland (rijksoverheid-provincie-gemeente)
  • 19 april: de gemeentelijke organisatie, de gemeente Altena (hoe werkt de gemeente? hoe komen besluiten tot stand)
  • 12 mei: de rol en taken van de gemeenteraad en raadsleden 
  • 26 mei:  het (politieke) debat 
  • 1 juni: de raadsvergadering 

Het gaat dus over het bestuur in Nederland, de gemeente Altena, de gemeenteraad en het praktische werk van een raadslid. U gaat in gesprek met (burger)raadsleden, kijkt en luistert mee naar een raadsvergadering en gaat zelf oefenen met debatteren. De bijeenkomsten zijn vanwege corona digitaal. Wanneer u dit lastig vindt, laat het ons weten, dan kunnen we u daarbij helpen.

Door wie?
Namens de gemeenteraad organiseert en verzorgt de raadsgriffie de cursus. Natuurlijk met ondersteuning van verschillende raadsleden en debatexperts. De cursus wordt gefaciliteerd door ProDemos (Huis voor democratie en rechtsstaat).

De lokale politiek leeft in Altena! We hebben inmiddels zoveel aanmeldingen binnen, dat de groep voor deze cursus vol zit. Misschien dat we later een tweede (verkorte) cursus geven. Dat laten we dan weten wie deze site en lokale media.  

Meer weten?
Wilt u meer informatie over de cursus? Neem contact op met de griffie via: griffie@gemeentealtena.nl of tel. 0183 – 51 61 00