Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Vergaderen in Coronatijd

De coronacrisis en de verscherpte maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben ook gevolgen voor de vergaderingen van de gemeenteraad. In het belang van de gemeente Altena vindt de gemeenteraad het belangrijk dat het democratisch proces doorgaat en belangrijke besluiten worden genomen. Sinds het begin van de coronacrisis bekijken we telkens wat er mogelijk is bij de actuele richtlijnen en regels.

De voorkeur van de gemeenteraad van Altena gaat uit naar fysiek vergaderen.

Hieronder geven we per vergaderronde de wijze van vergaderen weer. Hiervoor geldt elke keer dat deze afhankelijk van de situatie kan wijzigen. De veiligheid, maar ook de kwaliteit en het bewaken van het democratische proces staan voorop.

Altenaronde en Inloop: digitaal en verdeeld over twee avonden

De Altenaronde, de vergaderronde waarin de raad informatie krijgt over een onderwerp, vindt voorlopig in digitale vorm plaats. Per fractie neemt één woordvoerder deel. De agenda wordt verdeeld over twee avonden (maan- en dinsdag). Ook het inspreken door inwoners gebeurt digitaal en dat geldt ook voor de voorafgaande Inloop (waar inwoners een onderwerp aan de orde stellen). Mensen die het digitaal inspreken lastig vinden, kunnen daarbij hulp krijgen van een griffiemedewerker. De inloop en Altenaronde zijn live te volgen via de live stream.

Altenatafel: digitaal en verdeeld over twee avonden

De Altenatafel, de vergaderronde waarin de raadsleden met elkaar in debat gaan, vindt eveneens voorlopig digitaal plaats. De agenda wordt verdeeld over twee avonden (maan- en dinsdag). De Altenatafels zijn live te volgen via de live stream.

Raadsvergadering: fysiek 

De raadsvergadering, voor debat en besluitvorming,  vindt in principe fysiek plaats.  Dat komt het politieke debat en daarmee goede besluiten ten goede. Uiteraard alleen wanneer dit verantwoord kan.Tot en met december 2020 gebeurde dat in het gemeentehuis met 17 van de 31 raadsleden. De raadsvergaderingen vinden plaats zonder publiek, maar zijn live te volgen via de live stream.

Situatie per keer bekijken

Per vergadering besluit het presidium (het dagelijks bestuur van de gemeenteraad) in welke vorm vergaderd wordt: digitiaal of fysiek en met hoeveel deelnemers.

 

Vergaderingen volgen via de live stream

Via de live stream op www.altena.raadsinformatie.nl/livekunt u de Altenaronde, Altenatafel en raadsvergadering live volgen of later terugkijken/-luisteren.

Meer info over de vergaderingen en agenda: www.altena.raadsinformatie.nl