Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Vergaderen in Coronatijd

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de vergaderingen van de gemeenteraad. De veiligheid van deelnemers en publiek staat voorop, maar ook vindt de gemeenteraad het belangrijk dat het democratisch proces doorgaat. Belangrijke besluiten moeten worden genomen. Sinds het begin van de coronacrisis bekijken we daarom telkens wat er mogelijk is bij de actuele richtlijnen en regels.

Hieronder geven we per vergaderronde de wijze van vergaderen weer. Hiervoor geldt elke keer dat deze afhankelijk van de situatie kan wijzigen. 

Altenaronde en Inloop: digitaal en verdeeld over twee avonden

De Altenaronde, de vergaderronde waar de raad informatie krijgt over diverse onderwerpen, vindt voorlopig in digitale vorm plaats. Per fractie neemt één woordvoerder deel. De agenda wordt verdeeld over twee avonden (maan- en dinsdag). Ook het inspreken door inwoners gebeurt digitaal. Dat geldt ook voor de voorafgaande Inloop,  waar inwoners een onderwerp aan de orde stellen. De inloop en Altenaronde zijn live te volgen via de livestream.

Altenatafel: digitaal en verdeeld over twee avonden

De Altenatafel, de vergaderronde waarin de raadsleden met elkaar in gesprek/debat gaan, vindt eveneens digitaal plaats. De agenda wordt verdeeld over twee avonden (maan- en dinsdag). De Altenatafels zijn live te volgen via de livestream.

Raadsvergadering: vanaf 22 juni fysiek

De raadsvergadering, voor debat en besluitvorming,  is vanaf 22 juni weer fysiek. Om te kunnen vergaderen met de voltallige raad en te voldoen aan de 1,5 m-regel vindt de vergadering plaats in het Altenacollege in Sleeuwijk.  Er kan nog geen publiek bij de vergadering zijn, maar deze is wel live te volgen via de livestream.

Situatie per keer bekijken

Per vergadering besluit het presidium (het dagelijks bestuur van de gemeenteraad) in welke vorm vergaderd wordt: digitiaal of fysiek en met hoeveel deelnemers.

 

Vergaderingen volgen via de live stream

Via de livestream op www.altena.raadsinformatie.nl/livekunt u de Altenaronde, Altenatafel en raadsvergadering live volgen of later terugkijken/-luisteren.

Meer info over de vergaderingen en agenda: www.altena.raadsinformatie.nl