Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Portret Rieka Verbeek-Vos

Rieka Verbeek-Vos (Progressief Altena) is op dit moment de jongste vrouw in de gemeenteraad en ook het kortst politiek actief van alle vrouwelijke raadsleden, namelijk sinds 2019. Rieka: “Voorafgaand aan mijn raadslidmaatschap heb ik een klein jaar vanaf de zijlijn in Aalburg meegedacht en meegekeken.”

“En ik werd zowaar ook meteen gekozen”

Door de sluiting van een gymzaal in Aalburg kwam ze direct in aanraking met de gemeentelijke politiek. “Ik zat destijds in de MR van de school naast de gymzaal. Met de sluiting waren wij het niet eens en we besloten in te gaan spreken bij de gemeenteraad. Gedurende het proces had ik zoiets van: het kan toch niet dat dit zomaar eenzijdig kan gebeuren? Dat heeft mij ertoe bewogen om de gemeenteraad in te gaan. En ik werd zowaar ook meteen gekozen. Ik ben van mening dat inwoners, organisaties en bedrijven meer betrokken moeten worden bij besluiten van de gemeenteraad. Ook onze jongeren, zij die nog niet mogen stemmen, moeten goed gehoord worden en ook met hun wensen moet de gemeenteraad rekening houden. Daar probeer ik mij zo goed mogelijk voor in te zetten.”

 “Een goede afspiegeling van de vrouw-manverhouding vind ik belangrijk”

Ze denkt dat vrouwen anders tegen dingen aankijken dan mannen. Rieka: “Ook in de politiek. Daarnaast bestaat de samenleving niet alleen uit mannen. Een goede afspiegeling van de vrouw-manverhouding vind ik belangrijk en die zou ik dan ook graag in de politiek terug zien.”

Qua inzicht in bepaalde politieke punten merkt ze binnen haar partij weinig verschillen tussen mannen en vrouwen. “Ik merk binnen onze partij (50/50 vrouw/man) dat het wel vaker de vrouwen zijn die bijvoorbeeld de teambuilding dagen etc. oppakken. Hierbij komt wellicht het van ‘nature gekregen’ zorgkarakter van de vrouw naar boven.”

Omdat ze nog maar zo kort in de gemeenteraad zit, is haar persoonlijke politieke ambitie om eerst het raadslid-zijn goed onder de knie te krijgen. “Ik zou het wel leuk vinden om meer vrouwelijke collega-raadsleden te hebben.”