Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Portret Anne-Wil Maris

Anne-Wil Maris (Progressief Altena) heeft politiek met de paplepel ingegeven gekregen. Anne-Wil: “Van kinds af aan zijn mijn grootvader en ouders actief geweest. Ze hebben zich ingezet voor de samenleving en zich bezig gehouden met maatschappelijke en politieke onderwerpen. Als inwoner, in het onderwijs en vanuit de kerk. Vanuit dat bewustzijn heb ik de stap gezet en ben in 2019 raadslid geworden. In de gemeente Altena wil ik meebouwen aan één nieuwe gemeente. Ik wil impact hebben en creëren. De gemeente Altena herbergt een schat aan mensen en (levens)verhalen, uit een rijk verleden en heden. Hoe maken we daar een mooie toekomst van? Ik werk eraan om actuele vraagstukken aan te pakken en bruggen te slaan tussen mensen.”

“Een gelijkere man-vrouwverdeling in de politiek betekent een betere vertegenwoordiging van de bevolking”

In haar optiek is de raad een afspiegeling van de maatschappij. De helft van de inwoners van Altena is vrouw. Anne-Wil: “Een gelijkere man-vrouwverdeling in de politiek betekent een betere vertegenwoordiging van de bevolking. Het zorgt ervoor dat onderwerpen aan bod komen die een groter deel van de mensen aanspreekt. Dat levert meer tevreden mensen op en een fijne plek om te wonen. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen in de politiek een positief effect hebben en zelfs de economie laat groeien. Dat is gunstig voor de hele samenleving. Vrouwen én mannen strijden daarom samen voor meer vrouwen in de politiek.”

“Vrouwen pakken ook onderwerpen op die mannen niet zien”

Of ze zaken anders oppakt dan een man? “Ik kijk eerst of ik iets voor mensen kan bereiken, hoe ik dat voor hen het beste kan doen, voordat ik van alles ga roepen. Vrouwen pakken ook onderwerpen op die mannen niet zien, bij voorbeeld toegankelijkheid, met raadsbrede steun overigens. Onze fractie bestaat uit evenveel vrouwen als mannen. Daar is balans en basis voor een goed gesprek. Binnen elke partij wordt daar verschillend over gedacht, anders waren er wel meer vrouwen in onze raad. Binnen PA werken we er hard aan dat iedereen zich gehoord voelt en een stem heeft.”

Anne-Wil heeft een duidelijke persoonlijke ambitie: ze wil werken aan een Altena waar mensen elkaar zien staan, waar mensen zich gehoord voelen en mee kunnen doen. “Als raadslid wil ik bijdragen aan een bestuur dat zijn inwoners betrekt, naar hen luistert en ook zo handelt. Ik wil de relatie verbeteren tussen politiek en inwoners en de kloof dichten: we moeten elkaar weer kunnen vinden en in gesprek gaan, elkaar weer zien staan. Jong en oud. Man en vrouw. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.”