Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Portret Marjan van der Meij-Schouten

Marjan van der Meij-Schouten (ChristenUnie) is sinds 2014 als raadslid actief in de politiek, eerst in de gemeente Woudrichem en tegenwoordig in de gemeente Altena.

Vanuit haar studie sociale juridische dienstverlening en stages kwam Marjan in aanraking met gevarieerd welzijnsbeleid, o.a. schuldhulpverlening. Daarna was ze betrokken bij het inkopen van zorg door gemeenten: het persoonsgebonden budget werd geïntroduceerd en vervolgens werd de Wmo ingevoerd. Marjan: “Er waren grote verschillen te bemerken tussen gemeenten en dat triggerde me wel, want het is echt noodzaak voor de gemeente en de inwoners om dit goed geregeld te hebben. Door de CU werd ik gevraagd voor de fractie Woudrichem, omdat ze zochten naar mensen met een zorg- en welzijnsachtergrond en ik vond het mooi om zo een steentje bij te kunnen dragen.”

“Er is veel positiviteit te halen uit de combinatie man/vrouw”

Zowel man als vrouw hebben een toegevoegde waarde in de politiek, aldus Marjan. “Er is veel positiviteit te halen uit de combinatie man/vrouw. Mannen zijn misschien wat meer praktisch, vrouwen wat meer relatiegericht. De combinatie is een goede middenweg en werkt goed.”

In de zorg zijn voor het overgrote deel vrouwen werkzaam. Marjan: “Het zou mooi zijn, met alle taken die naar de gemeenten overgeheveld zijn, dat ook gerepresenteerd te zien in de raad. De praktijkervaring versus de politieke kant. Ik begrijp wel dat mantelzorgers naast alle tijd die zij aan zorg besteden, dit niet ook nog eens in de politiek willen of kunnen aankaarten. Maar eigenlijk zouden ze de barricaden op moeten en zeggen: let op, zó werkt het in de praktijk. Belangrijk is ook dat de (mantel)zorg niet voor lief wordt genomen. Valt deze weg, dan heeft de gemeente een probleem.”

“Iedereen in Altena zou de mogelijkheid moeten krijgen om mee te doen”

Of mannen en vrouwen zaken anders oppakken? “Onze fractie heeft evenveel vrouwen als mannen actief in de raad, dat maakt dat we gezamenlijk een goede balans vormen. Misschien is het rolbevestigend dat vrouwen de zorgportefeuilles hebben, maar je kijkt ook naar wat je ligt, waar je talenten liggen en waar je energie van krijgt. Maar ik hoop ook op vrouwen voor bijvoorbeeld ruimtelijke ordening.”

Marjan is kort maar krachtig over haar persoonlijke politieke ambitie: “Ik wil me blijven inzetten voor een ruimhartig en toegankelijk zorg- en welzijnsbeleid. Praktisch gezien moeten we naar een meer inclusieve samenleving in Altena. Er zijn echt wel kernen die zich daar al voor inzetten. Maar iedereen in Altena zou de mogelijkheid moeten krijgen om mee te doen.”