Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Portret Wendy van Ooijen-van Breugel

Wendy van Ooijen-van Breugel (CDA) is sinds 2010 actief in de politiek; eerst in de gemeente Woudrichem en daarna in de huidige gemeente Altena. Ze raakte politiek geïnspireerd door haar moeder, die zij haar voorbeeld noemt. Wendy: “Zij is ook jaren raadslid voor het CDA in de gemeente Woudrichem geweest. Daardoor raakte ik op jonge leeftijd betrokken bij de politiek. Ik werd eerst lid van het CDJA en ben o.a. op landelijk niveau actief geweest. Nadenken en meepraten over maatschappelijke onderwerpen vond ik toen al erg leuk om te doen. Ik wil graag een positieve bijdrage leveren aan een mooie samenleving. Ook vind ik het belangrijk inwoners te kunnen vertegenwoordigen bij de besluitvorming over onderwerpen in onze gemeente. Meedenken, meepraten en meedoen zijn daarvoor sleutelwoorden. Daarnaast hoop ik dat door de besluiten die wij in de gemeenteraad nemen, Altena een mooie, leefbare gemeente blijft voor iedereen.”

“Vrouwen horen daarom net als mannen thuis in de politiek”

Wendy stelt dat gemeenteraadsleden volksvertegenwoordigers zijn en dus een afspiegeling zouden moeten zijn van de samenleving. “Vrouwen horen daarom net als mannen thuis in de politiek. Binnen het CDA-Altena merk ik dat we een divers samengesteld team hebben dat elkaar scherp houdt en waarin alle onderwerpen bespreekbaar zijn. We zijn, of we nu vrouw of man zijn, als persoon al anders. Als vrouwen in de raad onderling verschillen we ook. Mannen en vrouwen hebben allemaal hun eigen capaciteiten en vullen elkaar aan.”

Ze waakt ervoor om te zeggen dat vrouwen voor bepaalde portefeuilles beter geschikt zijn dan mannen en andersom. “Binnen de raad zie je wel, dat waar vrouwen deel uit maken van een partij, ze de zorgdossiers onder hun hoede hebben. Maar dat wil niet zeggen dat een man dat niet zou kunnen. Je kiest ook vaak een portefeuille, indien mogelijk, waar je interesse ligt en waar je feeling mee hebt. Overigens vind ik het ook wel erg leuk om juist iets heel anders te doen dan waar ik me gewoonlijk mee bezighoud.”

Betrokken blijven

Wendy’s persoonlijke ambitie is om nog lang betrokken te blijven bij de aanpak van allerlei maatschappelijke thema’s. Wendy: “Nu is dat in de gemeenteraad, wat ik overigens nog lange tijd hoop te doen. Het zou ook een ander bestuur een andere maatschappelijke organisatie kunnen zijn, een raad van toezicht, een kerkenraad. En dat kan binnen onze mooie gemeente Altena zijn of daarbuiten, bijvoorbeeld bij Provinciale Staten.”