Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Portret Hennie Schermers-van Elderen

Hennie Schermers-van Elderen (ChristenUnie) is al sinds 1997 actief in de politiek, in de gemeente Werkendam en nu in Altena. Ze is de politiek in gegaan, omdat ze graag dienstbaar wil zijn aan de samenleving. Hennie: “En ik geloof dat ik als christen vanuit Bijbelse waarden en normen een mooie bijdrage kan leveren aan de vorming van een goed gemeentebestuur. Bovendien wilde ik weleens aan de andere kant van de tafel zitten: waar de besluiten worden genomen en je meebeslist, in plaats van aan de kant waar je alleen nog maar kunt aanhoren welke besluiten er genomen zijn. De slogan ‘Duidelijk, eerlijk, echt’ sprak mij destijds al enorm aan en is nog steeds mijn motto.”

“Omdat je als vrouw vanuit een andere invalshoek kijkt naar politieke besluiten.”

Ze vindt zeker dat ze als vrouw een toegevoegde waarde heeft voor de politiek. “Omdat je als vrouw vanuit een andere invalshoek kijkt naar politieke besluiten. Juist die andere invalshoek maakt dat er beter een afgewogen besluit genomen kan worden.”

Daarbij pakt ze als vrouw zaken anders op dan mannen en ze merkt dat ook in de fractie. Hennie: “Bij ons is de verdeling bij de CU mooi fiftyfifty, twee vrouwen en twee mannen. Juist die mix maakt dat we in staat zijn om tot goede besluitvorming te komen. Als vrouw kijk ik meer naar de zogenaamde ‘zachte kant’ van een voorstel. Wat betekent dit voorstel voor onze inwoners, treft dit gezinnen, of kwetsbaren? Maar ook: wat is eigenlijk het doel dat bereikt gaat worden met dit voorstel en past dit bij onze visie? Waar de mannen zich al vast gebeten hebben in de technische uitwerking, stellen wij als vrouwen vaker de ‘waaromvraag’.” 

“Ik geloof ook dat ik mijn leven niet helemaal moet dichttimmeren”

Twee jaar geleden meende Hennie dat ze een stapje terug moest doen, maar helemaal loslaten wilde ze ook niet. Met voorkeurstemmen werd ze weer raadslid. “Ik hou niet van kiezersbedrog: als je niet de raad in wil, ga dan niet op een kieslijst staan. Maar ik geloof ook dat ik mijn leven niet helemaal moet dichttimmeren. Als Hij wil dat ik mijn door Hem gekregen talenten en kwaliteiten nog langer mag of wellicht moet inzetten in de politiek, dan zie ik mijn herverkiezing als een vorm van roeping dat dit mijn plekje is, waar ik tot zegen mag zijn. Zo kijk ik ook naar de toekomst, vol vertrouwen dat wat op mijn pad gebracht wordt, een mogelijke mooie nieuwe uitdaging kan zijn om een zoutend zout en lichtend licht te mogen zijn.”