Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Portret Pauline van den Tol-de Weert

Pauline van den Tol-de Weert (fractie PvdT) is in totaal 12 jaar actief in de politiek: van 1996 tot 2006 in de gemeente Werkendam en vanaf 2019 in de gemeente Altena. Ze is bevlogen om politiek actief te zijn: “Ik ben destijds en nu weer de politiek ingegaan, om te fungeren als spreekbuis voor ouderen en kwetsbaren, die afhankelijk zijn van het sociale beleid van de gemeente. Mijn ervaring is dat er, jammer genoeg, beter naar je wordt geluisterd als je als raadslid spreekt dan als burger.”

“Een opgelegd quotum aan vrouwen in de politiek beledigt vrouwen die wel zelfstandig een politieke carriere starten”

Ze vindt over het algemeen gesproken dat zowel vrouwen als mannen alleen toegevoegde waarde voor de politiek hebben als ze die keuze maken uit maatschappelijke betrokkenheid. Pauline: “De politiek en daarmee ook de burger is gebaat met inspiratie, loyaliteit, brede oriëntatie, zorgzaamheid en trouw aan beloften van politici. Een opgelegd quotum aan vrouwen in de politiek beledigt vrouwen, die wel zelfstandig een politieke carrière starten.”

“Ik voel me na al die jaren nog steeds meer betrokken bij de maatschappij dan bij haar overheid”

Ze pakt zaken anders aan dan anderen, maar dat heeft, zo stelt ze, niets te maken met haar vrouw-zijn. Pauline: “Dat heeft wél te maken met mijn ervaring van de gevolgen van besluiten van de gemeenteraad vanuit mijn werk met ouderen en met mensen, die van ondersteuning van de gemeente afhankelijk zijn. Ik voel me na al die jaren nog steeds meer betrokken bij de maatschappij dan bij haar overheid. Doordat vrouwen in het algemeen meer vrijwilligerswerk verrichten dan mannen, is hun ervaring van algemeen belang om een deskundig, maatschappelijk en sociaal standpunt in te brengen en invloed uit te oefenen bij de discussies in de gemeenteraad.” Ze stelt wel  dat ze als vrouw eerder bij mensen achter de voordeur mag komen kijken. “In de praktijk ken ik als Wmo-cliëntenondersteuner veel gevallen van schroom om hulp aan te vragen. Het is mijn ervaring dat een vrouw voor een gesprek, advies of ondersteuning makkelijker binnenkomt bij gezinnen, met name allochtone gezinnen, dan een man.”

Haar persoonlijke politieke ambitie is uit het voorafgaande niet moeilijk meer te ontdekken. Pauline: “De verhalen van alle inwoners luid en duidelijk inbrengen in de gemeenteraad en bij het college.”