Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Portret Tineke Zaal-van der Steen

Tineke Zaal-van der Steen (CDA) is in 2014 eerst actief geweest als burgerraadslid voordat zij in 2015 benoemd werd tot raadslid in de gemeente Woudrichem en nu in de gemeente Altena. In totaal is ze nu zes jaar actief in de politiek.

Tineke is, zoals ze zelf zegt, opgegroeid in een politiek nest. “Mijn vader is jarenlang politiek actief geweest.  Politiek  heeft altijd mijn interesse gehad. Toen ik daadwerkelijk gevraagd werd om zelf politiek actief te worden, wilde ik me graag vanuit maatschappelijke betrokkenheid en idealisme voor de samenleving  inzetten, om op die manier iets voor anderen te kunnen betekenen. Daarbij waren en zijn voor mij de christelijke waarden, waar het CDA voor staat, een belangrijk uitgangspunt.”

“Geen wezenlijk verschil tussen vrouwen en mannen om invloed met impact uit te oefenen”

Iedereen die zich (politiek) wil inzetten voor het maatschappelijke belang heeft wat mij betreft een toegevoegde waarde, aldus Tineke. “Of dat een man of een vrouw is, maakt mij niet zoveel uit. Ik vind de balans tussen vrouwen en mannen binnen een partij, of binnen de onderlinge partijen van de raad, veel belangrijker. Dat zorgt mijns inziens voor een goed evenwicht en voor een goede dynamiek!” Een positieve invloed op de maatschappij als vrouw betekent voor haar: verstand van zaken hebben, de bereidheid te hebben om goed naar argumenten van anderen te luisteren en het vermogen hebben om uit alle meningen en opvattingen goede conclusies te trekken. Inhakend op het thema: “Er is voor mij geen wezenlijk verschil tussen vrouwen en mannen om invloed met impact uit te oefenen.”

 Toch pakt ze zaken soms wat anders op dan haar mannelijke collega’s. Tineke: “Ik neig nog wel eens wat meer naar de 'persoonlijke' kant op bepaalde dossiers. Dit is tegelijk ook inherent aan mijn sociale portefeuilles. Echter, ik leer graag van én luister graag naar de waardevolle bijdragen van de mannen in mijn fractie. Tegelijkertijd weet ik ook dat mijn benadering hen eveneens kan inspireren. Wederom: een goede balans is essentieel.”

“Pas al je weet wat er leeft, kun je zinvol politiek bedrijven!”

Tineke heeft zeker een persoonlijke ambitie, uitgaande van het motto: ‘Pas al je weet wat er leeft, kun je zinvol politiek bedrijven!' Ze licht toe: “Een samenleving waarin iedereen gekend en gezien wordt, binnen de 21 mooie en unieke kernen. Hier moeten we samen aan werken; niet ik of zij, maar: wij! Ik ben ervan overtuigd, dat er zo veel mooie en goede dingen kunnen ontstaan in onze Altena-samenleving.”