Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Waarover vergadert de gemeenteraad?

Wilt u weten wanneer de raad vergadert, wat op de agenda staat en wat de bijbehorende vergaderstukken zijn? Kijk dan in ons raadsinformatiesysteem.

Ook vindt u daar de livestream (tabblad ‘Live’). Daarmee kunt u de raadsvergaderingen live volgen.

Klik op onderstaande knop.

Ga naar altena.raadsinformatie.nl