Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Wat zijn de taken van de gemeenteraad?

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de raad het bestuur van de gemeente. Eens in de vier jaar zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. De laatste verkiezingen waren in 2022. 

De gemeenteraad heeft drie taken:

  • vertegenwoordigen van de inwoners van Altena;
  • op hoofdlijnen bepalen wat er nodig is;
  • controleren of het college van burgemeester en wethouders zijn werk goed uitvoert.