Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Taken en werkwijze

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de raad het bestuur van de gemeente. De gemeenteraadsleden vertegenwoordigen de inwoners van Altena. Eens in de vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen.