Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Zo werkt de raad

De gemeenteraad is 'de baas' in een gemeente. De gemeenteraad beslist over de plannen in de gemeente. Bijvoorbeeld hoeveel belasting u betaalt en waar de gemeente haar geld aan uitgeeft. Het college voert de plannen uit en legt verantwoording af aan de gemeenteraad over genomen besluiten.

Taken van de raad

De gemeenteraad heeft drie taken:

  • het vormen van de volksvertegenwoordiging
  • het stellen van kaders en
  • het controleren van het college van burgemeester en wethouders.

 De eerste taak is een natuurlijk gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen, inwoners kiezen de raadsleden. De raadsleden vertegenwoordigen de belangen van inwoners. De tweede taak, het kaderstellen, betekent dat de gemeenteraad op hoofdlijnen bepaalt wat er nodig is in een gemeente. Bijvoorbeeld aan zorg of sportvoorzieningen en wat dit mag kosten. Het college gaat hiermee aan de slag. De derde taak is het controleren, oftewel erop toezien dat het college de plannen uitvoert binnen de gestelde kaders.

Naast deze drie taken heeft de gemeenteraad ook de taak van verbinder tussen inwoners en gemeente, maar ook tussen inwoners onderling.