Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Hoge Maasdijk Andel

Denk (verder) mee over de weginrichting Hoge Maasdijk Andel

In 2023 staat groot asfaltonderhoud gepland op de Hoge Maasdijk in de bebouwde kom van Andel. Waar nodig combineren we dit met verbeteringen van de weginrichting om de verkeersveiligheid te verbeteren en verkeersoverlast te verminderen. Na een eerdere uitvraag naar knelpunten op de Maasdijk in Andel vragen wij nu uw reactie op het eerste schetsontwerp. Ook nodigen wij u uit op een bewonersavond op 4 oktober. Op deze pagina kunt u zich hiervoor aanmelden.

Eerste schetsontwerp

Eerder hebben wij een uitnodiging gedaan om uw mening over en ervaring met de Hoge Maasdijk in Andel met ons te delen. Hier hebben wij veel reacties op ontvangen waarvoor hartelijk dank. Hiermee zijn knel- en aandachtspunten opgehaald. Op basis van deze inventarisatie is een schetsontwerp gemaakt voor de Hoge Maasdijk.

Bekijk het schetsontwerp via de website van het ontwerpbureau

Voor de beste werking van de interactieve kaart bezoekt u de website bij voorkeur via uw computer of tablet (en niet via uw mobiele telefoon).

Inventarisatie

Wij waarderen uw inbreng bij de inventarisatie. Onder het kopje toelichting schetsontwerp gaan wij in op de (meest voorkomende) ingebrachte punten. Het gehele rapport over de totstandkoming van het schetsontwerp kunt u downloaden via deze website.

Toelichting bij schetsontwerp

Verkeersveiligheid is het belangrijkste onderdeel bij het maken van het schetsontwerp. Dit komt ook als belangrijkste wens naar boven bij de ingebrachte knel- en aandachtspunten. Het belangrijkste punt voor het verbeteren van de verkeersveiligheid is het verlagen van de rijsnelheden van het gemotoriseerde verkeer, door een manier van maatregelen die passen in de bebouwde omgeving.

Om dit te bereiken gebruiken we vier bouwstenen in het schetsontwerp:

Geef uw mening voor 24 september 

Wij horen graag wat u van het schetsontwerp vindt. Geef uw reactie via deze pagina. Dit kan tot 24 september. Aan de hand van deze reacties optimaliseren wij waar nodig het ontwerp.

Meld u aan voor de bewonersavond op 4 oktober

Dit nieuwste ontwerp presenteren wij op een bewonersavond op dinsdag 4 oktober in ‘t Buitenhoff in Andel. De inloop is om 19.00 uur, de avond start om 19.15 uur. In verband met de organisatie vragen wij u aan te melden voor deze avond via deze pagina. Dit kan tot vrijdag 30 september.

Aanmelden bewonersavond Hoge Maasdijk Andel

Urgente veiligheidsknelpunten op andere delen van de (Hoge) Maasdijk

De (Hoge) Maasdijk loopt van Woudrichem tot en met Wijk en Aalburg. Op andere delen dan in Andel staat op dit moment geen groot asfaltonderhoud en herinrichtingstraject gepland. We vinden het belangrijk om urgente veiligheidsknelpunten te blijven inventariseren. Zo monitoren we waar urgente knelpunten op de (Hoge) Maasdijk liggen. Waar nodig pakken we deze gericht (en lokaal) aan. U kunt altijd een melding maken bij de gemeente over veiligheidsknelpunten via www.gemeentealtena.nl/iets-melden.

Neem gerust contact met ons op

Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft u geen mogelijkheid om uw mening digitaal met ons te delen? Neem dan contact op met Wietse Joustra via telefoonnummer 0183- 51 61 00 of via e-mailadres w.joustra@gemeentealtena.nl.