Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Klacht, schade of bezwaar

Melding over uw buurt of wijk

Accordion item is uitgeklapt

Een klacht of melding over uw buurt of wijk? Iets mis in de openbare ruimte? Wilt u bijvoorbeeld zwerfvuil, een omgewaaide boom of losliggende tegels melden? Geef uw klacht of melding door:

Klacht over een medewerker of bestuurder

Accordion item is uitgeklapt

Bent u ontevreden over het gedrag van een medewerker of bestuurder van de gemeente Altena? Dan kunt u bij ons een klacht indienen. DigiD logo U logt in met uw DigiD code. Een klacht wordt meestal binnen 6 weken afgehandeld.

Bezwaar over een besluit

Accordion item is uitgeklapt

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Over bijvoorbeeld een toeslag of vergunning? Dan kunt u inloggen met DigiD en een bezwaarschrift indienen. Of log in met eHerkenning, dan kunt u namens uw bedrijf bezwaar indienen. Dit is een ander bezwaarformulier dan wanneer u een bezwaar tegen de gemeentelijke belastingen wilt indienen.

Schade melden

Accordion item is uitgeklapt

Heeft u schade waarvoor de gemeente volgens u verantwoordelijk is? Neem contact op om ons aansprakelijk te stellen.

Bij schade die ontstaat door een wijziging van een bestemmingsplan (planschade) kunt u een tegemoetkoming aanvragen