Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Klimaatagenda

Altena wil in 2046 CO2-neutraal zijn. Dat wil zeggen dat we zoveel mogelijk energie besparen, en energie opwekken met duurzame energiebronnen. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties hebben we besproken hoe we dat gaan doen. De acties staan beschreven in de Klimaatagenda 

Klimaattafels

Voor de Klimaatagenda organiseerden we in de eerste maanden van 2020 klimaattafels. 

De kick-off bijeenkomst was maandagavond 20 januari op Fort Altena. 

De 2e bijeenkomst was maandagavond 2 maart op Golfpark Almkreek.