Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Klimaattafels

Altena wil in 2046 CO2-neutraal zijn. Dat wil zeggen dat we zoveel mogelijk energie besparen, en energie opwekken met duurzame energiebronnen. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties gaan we afspreken hoe we dat gaan doen. Dit heet de Uitvoeringsagenda. 

Klimaattafels

Voor de Uitvoeringsagenda organiseren we in de eerste maanden van 2020 klimaattafels.  De tafels sluiten aan bij bestaande initiatieven en kunnen leiden tot nieuwe samenwerkingen en ideeën. We willen met elkaar concrete stappen maken: wie doet wat wanneer, en wat levert dat op voor de doelstelling: CO2-neutraal. 

De kick-off bijeenkomst was maandagavond 20 januari op Fort Altena. 

2e Klimaattafel 2 maart 

De volgende bijeenkomst is op maandagavond 2 maart op Golfpark Almkreek in Almkerk. 

De aanmelding is inmiddels gesloten. 

Programma

Dagvoorzitter: Jonneke Stans (EMMA)

18.30 - 19.00 Ontvangst

19.00 - 19.50 Opening en presentaties

We blikken terug op de 1e bijeenkomst en de opgave waar Altena voor staat. Presentatie mogelijke verhaallijnen voor een CO2-neutraal Altena. Uitleg over de relatie van de Altena klimaattafels met andere trajecten binnen de gemeente. 

19.50 - 20.00 uur Pauze

20.00 - 21.00 uur Werksessie

Aan tafels in groepen van ongeveer 10 personen gaan we aan de slag met verhaallijnen.

21.00 - 21.15  Plenaire afsluiting

Vanaf 21.15 uur Borrel

De avond is bedoeld als verdieping op de 1e bijeenkomst. Van alle ideeën die we opgehaald hebben, welke daarvan spreken het meeste aan, welke willen we meer of minder terugzien in het landschap, wie hebben we nodig om ze te realiseren en wanneer?