Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Klimaattafels

Altena wil in 2046 CO2-neutraal zijn. Dat wil zeggen dat we zoveel mogelijk energie besparen, en energie opwekken met duurzame energiebronnen. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties gaan we afspreken hoe we dat gaan doen. Dit heet de Uitvoeringsagenda. 

Klimaattafels

Voor de Uitvoeringsagenda organiseren we in de eerste maanden van 2020 klimaattafels.  De tafels sluiten aan bij bestaande initiatieven en kunnen leiden tot nieuwe samenwerkingen en ideeën. We willen met elkaar concrete stappen maken: wie doet wat wanneer, en wat levert dat op voor de doelstelling: CO2-neutraal. 

De kick-off bijeenkomst was maandagavond 20 januari op Fort Altena. 

De volgende bijeenkomst is op maandagavond 2 maart. Meer info volgt.